Komt u ook?


Afgelopen Zondag 27 maart heeft het koor gezongen in de Grote kerk aan de Loolaan in Apeldoorn.

Het was een dienst voor en met belangstellenden waar we met het koor en de gemeente samen prachtige

Paasliederen hebben gezongen.

Wilt u ook meezingen in het koor? Kom dan op donderdagavond naar gebouw Irene (achter de kerk)

en doe mee en merk dan hoe leuk zingen in een koor is.

KOMT U OOK?
Eerste concert

Kort nieuws