Komt u ook?


Afgelopen Zondag 27 maart heeft het koor gezongen in de Grote kerk aan de Loolaan in Apeldoorn.

Het was een dienst voor en met belangstellenden waar we met het koor en de gemeente samen prachtige

Paasliederen hebben gezongen.

Wilt u ook meezingen in het koor? Kom dan op donderdagavond naar gebouw Irene (achter de kerk)

en doe mee en merk dan hoe leuk zingen in een koor is.

KOMT U OOK?
Repeteren ACM


Voor de koorsector is het weer mogelijk in groepsverband te kunnen repeteren .

Het koor is weer aan het repeteren in Gebouw Irene achter de Grote kerk aan de Loolaan te Apeldoorn.

Elke donderdagavond repeteren we daar, we beginnen om 19.45 uur tot 22.00 uur.

U bent van harte welkom om mee te zingen en lid te worden van deze mannenvereniging.

 

 

 

 
Eerste concert

Kort nieuws