Koor » Bestuur


Voorzitter


J. J. van den Boomgaard

Voorzitter

 

bestuur@acm-apeldoorn.nl
Vice-Voorzitter


J.A. Meijwes

bestuur@acm-apeldoorn.nl
Penningmeester


W. F. Oosterheert

w.oosterheert@upcmail.nl
Secretaris


W. Bod

Correspondentie per mail aan secretaris@acm-apeldoorn.nl

 
Koormeester


P. G. Doornekamp

Tel:   055 - 5335579
2e Koormeester (geen lid van bestuur)


T. van Twist
PR-C


D.W. de Jonge

bestuur@acm-apeldoorn.nl
Bibliothecaris (geen lid van bestuur)


A.C. van Berkel
Notulist (geen lid van bestuur)


H.A. Bolt

 
Eerste concert

Kort nieuws